Malmö 2021
Malmö 2021
Det är inte ofta det är minusgrader i Malmö. Här har kanalen både frusit och blivit täckt av snö. Någon har gått på isen, troligen en större fågel.  Mälarbron är bakgrunden och till höger om det Hotell Savoy.
Det är inte ofta det är minusgrader i Malmö. Här har kanalen både frusit och blivit täckt av snö. Någon har gått på isen, troligen en större fågel. Mälarbron är bakgrunden och till höger om det Hotell Savoy.
Blå båten är byggd 1888 i Holland där hon transporterade gods på Västeuropas floder. 1997 kom hon till Malmö och har sedan dess använt som musikställe. Hon finns längst inne i Inre hamnen. I bakgrunden syns Malmö Inre fyr som byggdes 1878 och lyste fram till 1936. Till höger om fyren syns Smörkontrollen som byggdes 1934. Fram till 1991 kontrollerades svenskt smör här.
Blå båten är byggd 1888 i Holland där hon transporterade gods på Västeuropas floder. 1997 kom hon till Malmö och har sedan dess använt som musikställe. Hon finns längst inne i Inre hamnen. I bakgrunden syns Malmö Inre fyr som byggdes 1878 och lyste fram till 1936. Till höger om fyren syns Smörkontrollen som byggdes 1934. Fram till 1991 kontrollerades svenskt smör här.
Tornhuset eller gamla hamnkontoret byggdes 1910 som kontor till hamnförvaltningen i Malmö. Tornet var till för att övervaka sjötrafiken i hamnen och Öresund. Idag har World Maritime University undervisningslokaler och bibliotet i byggnaden. I bakgrunden syns Malmö Live, ett komplex med konserthus, konferenscenter, hotell och bostäder.
Tornhuset eller gamla hamnkontoret byggdes 1910 som kontor till hamnförvaltningen i Malmö. Tornet var till för att övervaka sjötrafiken i hamnen och Öresund. Idag har World Maritime University undervisningslokaler och bibliotet i byggnaden. I bakgrunden syns Malmö Live, ett komplex med konserthus, konferenscenter, hotell och bostäder.
På en kanalfärd dök dessa bubblor upp när vi passerade Paulibron. I bakgrunden Polishuset.
På en kanalfärd dök dessa bubblor upp när vi passerade Paulibron. I bakgrunden Polishuset.
Orsaken till bubblorna.
Orsaken till bubblorna.
Inre hamnen. Förr var detta en livlig plats med båtar till Köpenhamn. Längst in låg de stora båtarna där man umder överfarten i lugn och ro kunde äta en god middag. Långre ut, dår den lilla båten passerar, låg Centrumlinjen. Flygbåtarna låg där den stora båten ligger. När de stora båtarna slutade att gå flyttade flygbåtarna in till deras hamnplats.  Idag går det inga stora båtar i Inre hamnen eftersom  en bro blockerar inloppet. I bakgrunden Smörkontrollen på Ångbåtsbryggan. Därifrån körde SAS svävare till Kastrup mellan 1984 och 1994 och därefter körde de katamaraner tills Öresundsbron öppnades.
Inre hamnen. Förr var detta en livlig plats med båtar till Köpenhamn. Längst in låg de stora båtarna där man umder överfarten i lugn och ro kunde äta en god middag. Långre ut, dår den lilla båten passerar, låg Centrumlinjen. Flygbåtarna låg där den stora båten ligger. När de stora båtarna slutade att gå flyttade flygbåtarna in till deras hamnplats. Idag går det inga stora båtar i Inre hamnen eftersom en bro blockerar inloppet. I bakgrunden Smörkontrollen på Ångbåtsbryggan. Därifrån körde SAS svävare till Kastrup mellan 1984 och 1994 och därefter körde de katamaraner tills Öresundsbron öppnades.
Ribersborgstranden, Ribban, brygga 4 även kallad Kaffebryggan. Bryggorna på Ribban är numrerade 1 till 10, medan bryggorna på Sibbarp är bokstaverade från A till N. Praktiskt för räddningstjänsten som inte behöver fundera på vilken strand de ska köra till. I bakgrunden syn ett regnväder över Oresundsbron. Mellan bryggan och bron till vänster syns Utställningsbyggnaden som användes för utställningar när bron byggdes.
Ribersborgstranden, Ribban, brygga 4 även kallad Kaffebryggan. Bryggorna på Ribban är numrerade 1 till 10, medan bryggorna på Sibbarp är bokstaverade från A till N. Praktiskt för räddningstjänsten som inte behöver fundera på vilken strand de ska köra till. I bakgrunden syn ett regnväder över Oresundsbron. Mellan bryggan och bron till vänster syns Utställningsbyggnaden som användes för utställningar när bron byggdes.
Ribersborgs kallbadhus, även kallad Kallis. Badhuset invigdes 1898 men brann 1902. Vid återuppbyggnaden fick byggnaden sitt nuvarande utseende. Badhuset var Malmös enda kappsimningsbassäng fram till Simhallsbadet byggdes på 1950-talet. I bakgrunden syns Västra hamnen med Turning Torso och i förgrunden brygga 2.
Ribersborgs kallbadhus, även kallad Kallis. Badhuset invigdes 1898 men brann 1902. Vid återuppbyggnaden fick byggnaden sitt nuvarande utseende. Badhuset var Malmös enda kappsimningsbassäng fram till Simhallsbadet byggdes på 1950-talet. I bakgrunden syns Västra hamnen med Turning Torso och i förgrunden brygga 2.
Varför bada på Ribban när man har en vågbrytare att bada från? Platsen är vid infarten till nuvarande Dockansplatsen. Fyren till höger heter MA 7 och byggdes 1937. Det en ledfyr som hjälper fartyg att lämna Frihamnen. Fyren i bakgrunden är Malmö Vågbrytarbank som leder fritt genom Trindelrännan och för utfarten från Industrihamnen. Trindelrännan går under lågbron på Öresundsbron öster om den djupare Flintrännan.
Varför bada på Ribban när man har en vågbrytare att bada från? Platsen är vid infarten till nuvarande Dockansplatsen. Fyren till höger heter MA 7 och byggdes 1937. Det en ledfyr som hjälper fartyg att lämna Frihamnen. Fyren i bakgrunden är Malmö Vågbrytarbank som leder fritt genom Trindelrännan och för utfarten från Industrihamnen. Trindelrännan går under lågbron på Öresundsbron öster om den djupare Flintrännan.
Malmö C med Mälarbron i förgrunden. Stationen invigdes 1858, men redan 1866 brann den ner och det vita tornet i bilden är det enda som är kvar från ursprungsbyggnaden. 1872 återinvigdes den nya stationen, den vita delen till vänster om tornet. Den röda byggnaden kommer från utbyggnaderna 1891 och 1924. Den senaste ombyggnaden skedd när Citytunneln togs i bruk 2010. Mälarbron som förbinder Hamngatan och Skeppsbron dagens stenbro byggdes 1914 och ersatte en tidigare järnbro.
Malmö C med Mälarbron i förgrunden. Stationen invigdes 1858, men redan 1866 brann den ner och det vita tornet i bilden är det enda som är kvar från ursprungsbyggnaden. 1872 återinvigdes den nya stationen, den vita delen till vänster om tornet. Den röda byggnaden kommer från utbyggnaderna 1891 och 1924. Den senaste ombyggnaden skedd när Citytunneln togs i bruk 2010. Mälarbron som förbinder Hamngatan och Skeppsbron dagens stenbro byggdes 1914 och ersatte en tidigare järnbro.
Södra Förstadsgatan är Malmös gamla södra infart. Den sträcker sig i dag från Södertull till Dalaplan där den byter namn till Per Albin Hanssons väg. Denna bild är tagen mellan Södertull och Trianeln. I det tornförsedda huset till höger finns den kända krogen Bullen är Malmös kulturpersoner samlades för.
Södra Förstadsgatan är Malmös gamla södra infart. Den sträcker sig i dag från Södertull till Dalaplan där den byter namn till Per Albin Hanssons väg. Denna bild är tagen mellan Södertull och Trianeln. I det tornförsedda huset till höger finns den kända krogen Bullen är Malmös kulturpersoner samlades för.
Raoul Wallenbergs park. Parken ska hedra Raoul Wallenbergs minne och skulpturen  i bakgrunden symboliserar den låga av hopp som Raoul Wallenberg tände hos tusentals judar vid andra världskrigets slut. Parken ligger i utkanten av Gustav Adolfs torg, mellan Lilla Nygatan och kanalen.
Raoul Wallenbergs park. Parken ska hedra Raoul Wallenbergs minne och skulpturen i bakgrunden symboliserar den låga av hopp som Raoul Wallenberg tände hos tusentals judar vid andra världskrigets slut. Parken ligger i utkanten av Gustav Adolfs torg, mellan Lilla Nygatan och kanalen.
Folkets park. 2021 var andra året med Corona. Ibland får man dock bryta mot rekomendationerna.
Folkets park. 2021 var andra året med Corona. Ibland får man dock bryta mot rekomendationerna.
Ribersborgsstranden i Coronatider. Gångvägen längst stranden går parallellt med den numera upprivna järnvägen, som gick backom buskarna till höger. Järnvägen byggdes 1889 för att göra det möjligt för Skånska Cement i Limhamn att transportera cementet ut i världen. Det skedde även persontransporter på järnvägen fram till 1945. Efter 1915 var antalet turer få och anpassade till fiskarnas fruars resor in till Malmö för att sälja sill. Därav namnet Sillabanan. 2005 gick det sista godståget på sträckan och 2009 revs rälsen upp.
Ribersborgsstranden i Coronatider. Gångvägen längst stranden går parallellt med den numera upprivna järnvägen, som gick backom buskarna till höger. Järnvägen byggdes 1889 för att göra det möjligt för Skånska Cement i Limhamn att transportera cementet ut i världen. Det skedde även persontransporter på järnvägen fram till 1945. Efter 1915 var antalet turer få och anpassade till fiskarnas fruars resor in till Malmö för att sälja sill. Därav namnet Sillabanan. 2005 gick det sista godståget på sträckan och 2009 revs rälsen upp.
Ribersborgsstanden, Ribban, är inte bara en underbar badstrand. Det är en underbar plats att njuta på under alla årets dagar. En solig höstdag går det även se Köpenhamn i bakgrunden.
Ribersborgsstanden, Ribban, är inte bara en underbar badstrand. Det är en underbar plats att njuta på under alla årets dagar. En solig höstdag går det även se Köpenhamn i bakgrunden.
Sveagatan 10 på Gamla Limhamn. Limhamnsbusarna på gång Limhamn är det samhälle som bäst kunnat bevara sin identitet och särart av de köpingar och samhällen Malmö inkorporerat sedan 1800-talets slut. Det gamla centrumet är fortfarande livligt med mindre butiker och efter årtionden av åldrande befolkning har yngre börjat flytta in igen. Tyvärr har det också inneburit att samhället med en befolkning från alla samhällsklasser blivit allt mer gentrifierat. Var uttrycket Limhamnsbusarna har kommit från vet jag inte men min faster, som var uppvuxen på Limhamn, brukade använda det.
Sveagatan 10 på Gamla Limhamn. Limhamnsbusarna på gång Limhamn är det samhälle som bäst kunnat bevara sin identitet och särart av de köpingar och samhällen Malmö inkorporerat sedan 1800-talets slut. Det gamla centrumet är fortfarande livligt med mindre butiker och efter årtionden av åldrande befolkning har yngre börjat flytta in igen. Tyvärr har det också inneburit att samhället med en befolkning från alla samhällsklasser blivit allt mer gentrifierat. Var uttrycket Limhamnsbusarna har kommit från vet jag inte men min faster, som var uppvuxen på Limhamn, brukade använda det.
Davidhalls torg. Området fick sitt namn efter ett värdshus som stadens nöjeskung, David Lenander, drev här på senare hälften av 1800-talet. Även Kockums mekaniska verkstad fanns i området fram till 1913. Under 1920-talets senare hälft började området byggas med dagens byggnader. 1934 bler Polishuset klart. Byggbråtet till höger är från ombyggnaden från Polishus till bostadsrättsförening. Till vänster bakom träden finns en parkeringsplats.
Davidhalls torg. Området fick sitt namn efter ett värdshus som stadens nöjeskung, David Lenander, drev här på senare hälften av 1800-talet. Även Kockums mekaniska verkstad fanns i området fram till 1913. Under 1920-talets senare hälft började området byggas med dagens byggnader. 1934 bler Polishuset klart. Byggbråtet till höger är från ombyggnaden från Polishus till bostadsrättsförening. Till vänster bakom träden finns en parkeringsplats.
Pildammsparken. Parken anlades på den plats där Baltiska utställningen genomfördes sommaren 1914. Ett slutligt förslag på hur den 45 hektar stora parken skulle utformas antogs dock inte förrän 1926. Runt den stora runda gräsmattan, Tallriken, står höga välansade träd som bildar en massiv häck genom parken. I bakgrunden syns Vattentornet som var i drift mellan 1903 och 1916. Därefter tog det mycket större Södervärnstornet över som stadens vattentorn. Vid foten av tornet finns en restaurang som under några år på 2010-talet hade en Michelinstjärna.
Pildammsparken. Parken anlades på den plats där Baltiska utställningen genomfördes sommaren 1914. Ett slutligt förslag på hur den 45 hektar stora parken skulle utformas antogs dock inte förrän 1926. Runt den stora runda gräsmattan, Tallriken, står höga välansade träd som bildar en massiv häck genom parken. I bakgrunden syns Vattentornet som var i drift mellan 1903 och 1916. Därefter tog det mycket större Södervärnstornet över som stadens vattentorn. Vid foten av tornet finns en restaurang som under några år på 2010-talet hade en Michelinstjärna.
Korsningen Mariedalsvägen  och John Ericssons väg. Korssningen visar på förändringen i synen på bostadsbyggandet under 1950-talet. Norr om John Ercissons väg är husen byggda på slutet av 1940-talet och 1950-talets första hälft. Hussen är lamelhus på 3-4 våningar.  Söder om vägen är Lorensborg som byggdes under mitten av 1950-talet. Där  domierar höga hus, de högsgta är 16 vångingar höga och blickar framemot 1960-talets byggen. En av arkitektbyråerna, Jaenecke & Samuelson har ritat ett flerbostadshus i Berlings berömda Hansa Viertel, som påminner starkt om höghusen på Lorensborg.  Oberoende hur högt och lågt det byggs i Malmö, dimman kommer ändå in och skymmer husen.
Korsningen Mariedalsvägen och John Ericssons väg. Korssningen visar på förändringen i synen på bostadsbyggandet under 1950-talet. Norr om John Ercissons väg är husen byggda på slutet av 1940-talet och 1950-talets första hälft. Hussen är lamelhus på 3-4 våningar. Söder om vägen är Lorensborg som byggdes under mitten av 1950-talet. Där domierar höga hus, de högsgta är 16 vångingar höga och blickar framemot 1960-talets byggen. En av arkitektbyråerna, Jaenecke & Samuelson har ritat ett flerbostadshus i Berlings berömda Hansa Viertel, som påminner starkt om höghusen på Lorensborg. Oberoende hur högt och lågt det byggs i Malmö, dimman kommer ändå in och skymmer husen.
Folkets park. 2021 var Malmö och Köpenhamn värdar för World Pride. Detta syntes på stora delar i staden. Många parkbänkar var målade i regnbågens färger, som denna i Folkets Park. Folkets Park är en av de äldsta folkparkerna i landet. Parken grundades av Socialdemokratiska partiet i Malmö 1891. Parken har under åren varierat i popularitet och upplever just nu en ny blomstringsperiod.
Folkets park. 2021 var Malmö och Köpenhamn värdar för World Pride. Detta syntes på stora delar i staden. Många parkbänkar var målade i regnbågens färger, som denna i Folkets Park. Folkets Park är en av de äldsta folkparkerna i landet. Parken grundades av Socialdemokratiska partiet i Malmö 1891. Parken har under åren varierat i popularitet och upplever just nu en ny blomstringsperiod.
Gustav Adofs torg. Torget är uppkallat efter Gustav III son Gustav IV Adolf som bodde i Malmö under vintern 1806/1807. Enhörningen på bilden köptes av Malmö kommun inför World Pride och väckte mycket vrede främst bland politikska tyckare och politiker utanför Malmö. Då var den regnbågsfärgad, här är den i en blåfärgad vinterskrud. Statyn kommer återkomma i nya kläder vid flera tillfällen.
Gustav Adofs torg. Torget är uppkallat efter Gustav III son Gustav IV Adolf som bodde i Malmö under vintern 1806/1807. Enhörningen på bilden köptes av Malmö kommun inför World Pride och väckte mycket vrede främst bland politikska tyckare och politiker utanför Malmö. Då var den regnbågsfärgad, här är den i en blåfärgad vinterskrud. Statyn kommer återkomma i nya kläder vid flera tillfällen.
Gustav Adolfs torg upplyst inför julen. Gustav Adolfs torg har länge varit en central plats i Malmö, speciellt som en knytpunkt för kollektivtrafiken. Torgets placering mitt i gågatan mellan Stortorget och Triangelen gör det  till en central plats för många som rör sig i stan. Det vita huset i mitten av bilden är idag en affär för en internationell klädkedja. Tidigare var det det en lite finare klädarffär, BeKå, som låg där. Huset byggdes 1809 och i den norra sidan, längst till vänster skymd av trädet, finns Malmös första teater som låg där mellan 1809 och 1938.
Gustav Adolfs torg upplyst inför julen. Gustav Adolfs torg har länge varit en central plats i Malmö, speciellt som en knytpunkt för kollektivtrafiken. Torgets placering mitt i gågatan mellan Stortorget och Triangelen gör det till en central plats för många som rör sig i stan. Det vita huset i mitten av bilden är idag en affär för en internationell klädkedja. Tidigare var det det en lite finare klädarffär, BeKå, som låg där. Huset byggdes 1809 och i den norra sidan, längst till vänster skymd av trädet, finns Malmös första teater som låg där mellan 1809 och 1938.
Hundfältet, Ribersborgsstranden. Detta paradis för hundar där de på 10 ha kan springa fritt mellan Västra Hamnen och Kallbadhuset utan att matte och husse behöver vara oroliga för att något händer. Här älskar hundar att springa och leka med andra  hundar. Fältet går ner till vattnet där hundar kan bada. Under vinterhalvåret är hela Ribersborgsstranden tillgänglig för hundarna.
Hundfältet, Ribersborgsstranden. Detta paradis för hundar där de på 10 ha kan springa fritt mellan Västra Hamnen och Kallbadhuset utan att matte och husse behöver vara oroliga för att något händer. Här älskar hundar att springa och leka med andra hundar. Fältet går ner till vattnet där hundar kan bada. Under vinterhalvåret är hela Ribersborgsstranden tillgänglig för hundarna.
Back to Top